ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ 57 °F
SW 7 ಎಮ್‍ಪಿ‍ಎಚ್
ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ
ಅನಿಸುವುದು: 57°
ಬಾರೋಮೀಟರ್: 30.0 ಇಂ
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 43°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 58.5%
ಗೋಚರತೆ: 6 ಮೈಲಿಗಳು
ಈಗ 05/03 05:20 pm
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Verona / Villafranca
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Verona / Villafranca >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಮಳೆ
ಹೈ: 50°
ಇಗೋ: 28°
ನಾಳೆ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 41°
ಇಗೋ: 27°
ರವಿವಾರ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 45°
ಇಗೋ: 28°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

Ski conditions

Updated at 02/04 12:00 am
Contact: 0456784085
Malga San Giorgio

Snow Reports provided by OnTheSnow.com

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

81° ಸ್ವಚ್ಛ Tennant Creek, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ
Нежданинское, ರಷ್ಯಾ -47°

80° ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ Purnululu National Park, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ
Dzhebariki-Khaya, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ -43°

79° ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ Emerald, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ
Saskylakh, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ -38°

72° ಸ್ವಚ್ಛ Cloncurry, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ
Khatanga, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ -32°

71° Blackall, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ
Pond Inlet, ಕೆನೆಡಾ ಸ್ವಚ್ಛ -31°