നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ +14 ഠ സെ.
മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: +14°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 1015.8 ഹെ.പാ. (ഹെക്റ്റ പാസ്കല്‍)
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: +9°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 74.2%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 10 കി.മീ.
സമയത്തുള്ള 20/11 11:00 pm
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Messina
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Messina >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: +17°
നിമ്ന: +15°
നാളെ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: +18°
നിമ്ന: +16°
വെള്ളി
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: +18°
നിമ്ന: +17°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

+37° ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ Juan de Mena, പരാഗ്വേ
Sarylakh, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -37°

+37° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Puerto Rosario, പരാഗ്വേ
Vanavara, റഷ്യ മേഘാവ്യതമായ -35°

+37° ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ Unión, പരാഗ്വേ
Kangalassy, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -31°

+35° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Balsas, ബ്രസീല്‍
Khatassy, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -31°

+34° ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ São João do Piauí, ബ്രസീല്‍
Deputatskiy, റഷ്യ -21°