നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

മേഘാവ്യതമായ +16 ഠ സെ.
NW 3 മീ./സെ.
മേഘാവ്യതമായ
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: +16°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 1022.2 ഹെ.പാ. (ഹെക്റ്റ പാസ്കല്‍)
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്:
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 32%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 20 കി.മീ.
സമയത്തുള്ള 06/03 11:00 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Messina
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Messina >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: +15°
നിമ്ന: +12°
നാളെ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: +16°
നിമ്ന: +11°
തിങ്കള്‍
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: +16°
നിമ്ന: +12°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

+23° തെളിഞ്ഞ Ajuchitlán del Progreso, മെക്സിക്കോ
Dzhebariki-Khaya, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -30°

+23° തെളിഞ്ഞ Cutzamalá de Pinzón, മെക്സിക്കോ
Sarylakh, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ട് -25°

+23° തെളിഞ്ഞ San Miguel Totolapan, മെക്സിക്കോ
Kadykchan, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ടും മഞ്ഞും -21°

+20° തെളിഞ്ഞ Buenavista Tomatlán, മെക്സിക്കോ
Myaundzha, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ടും മഞ്ഞും -21°

+20° തെളിഞ്ഞ Tiquicheo, മെക്സിക്കോ
Susuman, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ടും മഞ്ഞും -21°