ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

+12 °C
S 2 ಎಮ್/ಎಸ್
ಅನಿಸುವುದು: +12°
ಬಾರೋಮೀಟರ್: 1024.0 ಎಚ್‍ಪಿಎ
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: +8°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 78.6%
ಈಗ 28/02 12:00 am
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Isola Stromboli
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Isola Stromboli >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಸ್ವಚ್ಛ
ಹೈ: +14°
ಇಗೋ: +12°
ನಾಳೆ
ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ
ಹೈ: +14°
ಇಗೋ: +10°
ಮಂಗಳವಾರ
ಸ್ವಚ್ಛ
ಹೈ: +14°
ಇಗೋ: +11°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

+26° ಸ್ವಚ್ಛ ಮುರ್ಬಾದ್, ಭಾರತ
Batagay, ರಷ್ಯಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ -45°

+26° ಸ್ವಚ್ಛ ವಸಿಂದ್, ಭಾರತ
Karaul, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ -38°

+26° ಸ್ವಚ್ಛ ವಾಡ, ಭಾರತ
Tuktoyaktuk, ಕೆನೆಡಾ ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ -33°

+24° ಸ್ವಚ್ಛ ಕರ್ಟಿ, ಭಾರತ
Kaktovik, ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ವಚ್ಛ -31°

+24° ಸ್ವಚ್ಛ ಪೋಂಡ, ಭಾರತ
Stony Rapids, ಕೆನೆಡಾ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಮಂಜು -24°