നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ 39 ഠഫാ.
W 14 എം.പി.എച്.
മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 31°
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 35°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 86.2%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 12 മൈ.
സമയത്തുള്ള 27/01 06:00 pm
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Trevico
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Trevico >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 45°
നിമ്ന: 34°
നാളെ
മേഘാവൃതവും നേരിയ മഴയും
ഉന്നത: 43°
നിമ്ന: 27°
ശനി
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 37°
നിമ്ന: 30°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

Ski conditions

Updated at 18/12 12:00 am
Contact: 39 827 68132
Laceno

Snow Reports provided by OnTheSnow.com

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

79° മേഘാവ്യതമായ ജുവ, ഇന്ത്യ
Sarylakh, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -66°

79° മേഘാവ്യതമായ ഡിചൊലി, ഇന്ത്യ
Oymyakon, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -65°

79° തെളിഞ്ഞ പൂട്ടൂര്‍, ഇന്ത്യ
Amga, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -51°

79° മേഘാവ്യതമായ പൊണ്ട, ഇന്ത്യ
Huslia, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ�� തെളിഞ്ഞ -31°

79° തെളിഞ്ഞ മൂഡ്ബിദ്രി, ഇന്ത്യ
Verkhoyansk, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ടും നേരിയ മഞ്ഞും -29°