നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

മേഘാവ്യതമായ 41 ഠഫാ.
SE 3 എം.പി.എച്.
മേഘാവ്യതമായ
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 39°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 30.0 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 41°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 100%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 6 മൈ.
സമയത്തുള്ള 24/09 05:50 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Samedan Airport
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Samedan Airport >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
മേഘാവൃതം, മഴയോടുകൂടി ഇടിയും മിന്നലുമുള്ള കൊടുങ്കാറ്റ്
ഉന്നത: 54°
നിമ്ന: 41°
നാളെ
മേഘാവൃതവും ചാറ്റല്‍ മഴയും
ഉന്നത: 48°
നിമ്ന: 28°
ശനി
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 41°
നിമ്ന: 23°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

96° തെളിഞ്ഞ Bermuda Dunes, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
McMurdo Station, Antarctica തെളിഞ്ഞ -9°

96° തെളിഞ്ഞ Indian Wells, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Maarmorilik, ഗ്രീന്‍ലാന്‍റ് തെളിഞ്ഞ 21°

96° തെളിഞ്ഞ Rancho Mirage, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Kullorsuaq, ഗ്രീന്‍ലാന്‍റ് 30°

91° തെളിഞ്ഞ Tempe Junction, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Kerlingarfjöll, ഐസ്‌ലന്‍ഡ് 35°

89° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Salton Sea Beach, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Laugarvatn, ഐസ്‌ലന്‍ഡ് മൂടല്‍കെട്ട് 37°