ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

28 °F
N 3 ಎಮ್‍ಪಿ‍ಎಚ್
ಅನಿಸುವುದು: 25°
ಬಾರೋಮೀಟರ್: 30.2 ಇಂ
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 28°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 100%
ಗೋಚರತೆ: 0 ಮೈಲಿಗಳು
ಈಗ 27/01 06:50 pm
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Torino / Caselle
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Torino / Caselle >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಸ್ವಚ್ಛ
ಹೈ: 48°
ಇಗೋ: 34°
ನಾಳೆ
ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ
ಹೈ: 50°
ಇಗೋ: 32°
ಶನಿವಾರ
ಸ್ವಚ್ಛ
ಹೈ: 48°
ಇಗೋ: 34°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

Ski conditions

Updated at 27/01 12:00 am
Contact: 39 0324 242722
Domobianca

New snow in past 24h: 8 ಇಂ
Base depth: 8 - 16 ಇಂ
Lifts open: 5 / 8

Snow Reports provided by OnTheSnow.com

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

79° ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ ಅಲ್ದೋನ, ಭಾರತ
Sarylakh, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ -66°

79° ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ ಕರ್ಚೋರೆಂ, ಭಾರತ
Amga, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ -51°

79° ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ ಕರ್ಟಿ, ಭಾರತ
Khandyga, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ -50°

79° ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ ಜುವಾ, ಭಾರತ
Belaya Gora, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ -47°

Gjoa Haven, ಕೆನೆಡಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ -33°