നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

തെളിഞ്ഞ 72 ഠഫാ.
NE 5 എം.പി.എച്.
തെളിഞ്ഞ
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 72°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 29.9 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 70°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 94.1%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 6 മൈ.
സമയത്തുള്ള 17/08 03:50 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Lamezia Terme
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Lamezia Terme >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 82°
നിമ്ന: 73°
നാളെ
മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 86°
നിമ്ന: 73°
വെള്ളി
മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 88°
നിമ്ന: 66°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

105° മേഘാവ്യതമായ El Centro, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Villa Catedral, അര്‍ജന്‍റീന മേഘാവ്യതമായ 32°

105° തെളിഞ്ഞ Thousand Palms, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Goose Green Settlement, ഫാല്‍ക്‌ലന്‍ഡ് ദ്വീപുകള്‍ (ഐ�� മേഘാവ്യതമായ 34°

104° തെളിഞ്ഞ Willow Valley, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Port Howard, ഫാല്‍ക്‌ലന്‍ഡ് ദ്വീപുകള്‍ (ഐ�� 35°

101° തെളിഞ്ഞ Bermuda Dunes, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Grytviken, സൗത് ജ്യോര്‍ജിയ ആന്‍റ് സൗത് � 37°

101° തെളിഞ്ഞ Furnace Creek, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Port-aux-Français, ടെറിട്ടറി ഓഫ് ഫ്രെഞ്ച് സതേണ്�� 39°