நடப்பு சூழ்நிலைகள்

43 °F
NW 4 mph
இது போல்: 40°
பனிப்புள்ளி: 40°
ஈரப்பதம்: 88.2%
இது வரை 25/09 08:00 am
கணக்கிடப்பட்டது Les Marecottes
கடந்தகால கண்காணிப்பு, Les Marecottes >

3 நாள் மேற்பார்வை

இன்று
ஓரளவுக்கு மேகமூட்டமும் ஈரப்பனிச் சாரல்களும்
அதிக: 46°
குறை: 27°
நாளை
ஓரளவுக்கு மேகமூட்டமும் ஈரப்பனிச் சாரல்களும்
அதிக: 39°
குறை: 19°
ஞாயிறு
அதிமேகமூட்டமும் ஈரப்பனிச் சாரல்களும்
அதிக: 43°
குறை: 19°

10 நாள் முன்அறிவிப்பு >

விவரமான 5 நாள் முன்அறிவிப்பு

90° தெளிவு I-n-Salah, அல்ஜீரியா
McMurdo Station, Antarctica மேகமூட்டமாக -9°

88° தெளிவு Al Bauga, சூடான்
Qeqertat, கிரீன்லாந்து 21°

88° தெளிவு Argo, சூடான்
Thyon Region, ஸ்விட்சர்லாந்து 21°

88° தெளிவு Karmah an Nuzul, சூடான்
Arolla (Evolene - Region Tourism), ஸ்விட்சர்லாந்து 34°

77° தெளிவு Barkéwol, மவுரிடீனியா
Zermatt, ஸ்விட்சர்லாந்து 43°