നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

63 ഠഫാ.
W 2 എം.പി.എച്.
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 63°
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 48°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 59.2%
സമയത്തുള്ള 08/07 11:00 pm
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Les Marecottes
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Les Marecottes >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 77°
നിമ്ന: 54°
നാളെ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവും നേരിയ ചാറ്റല്‍ മഴയും
ഉന്നത: 72°
നിമ്ന: 50°
ശനി
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവും നേരിയ ചാറ്റല്‍ മഴയും
ഉന്നത: 64°
നിമ്ന: 41°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

101° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Ar Rumaythah, ഇറാക്ക്
Whakapapa, ന്യൂസിലാന്‍റ് 29°

99° തെളിഞ്ഞ Ash Shināfīyah, ഇറാക്ക്
Broken River Ski Area, ന്യൂസിലാന്‍റ് 33°

99° Reggane, അല്‍ജീരിയ
Craigieburn Valley Ski Area, ന്യൂസിലാന്‍റ് 33°

98° തെളിഞ്ഞ Ash Shaţrah, ഇറാക്ക്
Temple Basin, ന്യൂസിലാന്‍റ് 33°

91° തെളിഞ്ഞ Timimoun, അല്‍ജീരിയ
Reporoa, ന്യൂസിലാന്‍റ് 39°