ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

43 °F
NW 4 ಎಮ್‍ಪಿ‍ಎಚ್
ಅನಿಸುವುದು: 40°
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 40°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 88.2%
ಈಗ 25/09 08:00 am
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Les Marecottes
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Les Marecottes >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ತೇವವುಳ್ಳ ಮಂಜಿನ ತುಂತುರು ಹನಿಗಳು
ಹೈ: 46°
ಇಗೋ: 27°
ನಾಳೆ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ತೇವವುಳ್ಳ ಮಂಜಿನ ತುಂತುರು ಹನಿಗಳು
ಹೈ: 39°
ಇಗೋ: 19°
ರವಿವಾರ
ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ತೇವವುಳ್ಳ ಮಂಜಿನ ತುಂತುರು ಹನಿಗಳು
ಹೈ: 43°
ಇಗೋ: 19°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

90° ಸ್ವಚ್ಛ Aoulef, ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ
Moriusaq, ಗ್ರೀನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ವಚ್ಛ 18°

90° ಸ್ವಚ್ಛ I-n-Salah, ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ
Qeqertat, ಗ್ರೀನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ 21°

90° Reggane, ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ
Thyon Region, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್‍‌ಲ್ಯಾಂಡ್ 21°

88° ಸ್ವಚ್ಛ Karmah an Nuzul, ಸೂಡಾನ್
Zermatt, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್‍‌ಲ್ಯಾಂಡ್ 34°

81° ಸ್ವಚ್ಛ Taoudenni, ಮಾಲೀ
Oymyakon, ರಷ್ಯಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ 52°