અત્યારની પરિસ્થિતિઓ

+14 °C
NW 3 મી/સેં
ના જેવું લાગે છે: +14°
ડ્યુપોઇન્ટ: +1°
ભેજ: 41.2%
ના રોજ 31/05 02:00 pm
ખાતે નિરિક્ષણ કર્યું Fey
ભૂતકાળના અવલોકનો, Fey >

૩ દિવસનો અંદાજ

આજે
આંશિક વાદળછાયું
મહત્તમ: +12°
લઘુત્તમ: +5°
કાલે
આંશિક વાદળછાયું
મહત્તમ: +14°
લઘુત્તમ: +7°
મંગળવાર
આંશિક વાદળછાયું અને સહેજ વરસાદ
મહત્તમ: +14°
લઘુત્તમ: +6°

૧૦ દિવસનું અનુમાન >

વિગતવાર ૫ દિવસનું અનુમાન

+29° આંશિક વાદળછાયું Tempe Junction, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
McMurdo Station, Antarctica ઘેરાયેલું અને સહેજ બરફ -15°

+26° વાદળછાયું Chandler, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
Cape Dorset, કેનેડા ઘેરાયેલું -4°

+26° વાદળછાયું Gilbert, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
Omarama, ન્યુઝીલેન્ડ -4°

+26° વાદળછાયું San Carlos, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
Salluit, કેનેડા ઘેરાયેલું અને સહેજ બરફ -4°

+26° વાદળછાયું Santan, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
Kangxiwar, ચીન +11°