നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

46 ഠഫാ.
N 5 എം.പി.എച്.
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 44°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 29.6 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്:
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 19%
സമയത്തുള്ള 29/11 02:00 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Stabio
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Stabio >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 46°
നിമ്ന: 32°
നാളെ
മൂടല്‍കെട്ടും നേരിയ മഴയും
ഉന്നത: 43°
നിമ്ന: 34°
വെള്ളി
മൂടല്‍കെട്ടും നേരിയ മഴയും
ഉന്നത: 46°
നിമ്ന: 34°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

91° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Filadelfia, പരാഗ്വേ
Dzhebariki-Khaya, റഷ്യ മേഘാവ്യതമായ -35°

83° തെളിഞ്ഞ Santo Domingo Zanatepec, മെക്സിക്കോ
Koboldo, റഷ്യ ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ -29°

82° തെളിഞ്ഞ Nueva Italia de Ruiz, മെക്സിക്കോ
Ogodzha, റഷ്യ ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ -29°

77° മേഘാവ്യതമായ Calabozo, വെനിസ്വേല
Vstrechnyy, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ടും നേരിയ മഞ്ഞും -21°

77° മേഘാവ്യതമായ Valle de La Pascua, വെനിസ്വേല
Oymyakon, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ടും നേരിയ മഞ്ഞും -6°