ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

30 °F
S 2 ಎಮ್‍ಪಿ‍ಎಚ್
ಅನಿಸುವುದು: 30°
ಬಾರೋಮೀಟರ್: 30.5 ಇಂ
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 29°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 93.6%
ಈಗ 27/11 02:00 am
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Stabio
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Stabio >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 54°
ಇಗೋ: 34°
ನಾಳೆ
ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 48°
ಇಗೋ: 34°
ಮಂಗಳವಾರ
ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ತುಂತುರು ಹನಿಗಳು
ಹೈ: 48°
ಇಗೋ: 34°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

88° ಸ್ವಚ್ಛ Kununurra, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ
Sarylakh, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ -54°

88° Roebourne, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ
Khandyga, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ -48°

79° ಸ್ವಚ್ಛ Calepaan, ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್
Dzhebariki-Khaya, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ -47°

79° ಸ್ವಚ್ಛ Domampot, ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್
Kangalassy, ರಷ್ಯಾ -44°

79° ಸ್ವಚ್ಛ Toboy, ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್
Zhatay, ರಷ್ಯಾ -44°