અત્યારની પરિસ્થિતિઓ

સ્પષ્ટ 81 °F
N 5 માઇલ પ્રતિ કલાક
સ્પષ્ટ
ના જેવું લાગે છે: 81°
બેરોમિટર: 29.9 ઇંચ
ડ્યુપોઇન્ટ: 52°
ભેજ: 36.8%
દ્રશ્યતા: 6 માઇલ
ના રોજ 23/05 12:50 pm
ખાતે નિરિક્ષણ કર્યું Rieti
ભૂતકાળના અવલોકનો, Rieti >

૩ દિવસનો અંદાજ

આજે
મોટા ભાગે સ્પષ્ટ
મહત્તમ: 90°
લઘુત્તમ: 57°
કાલે
મોટા ભાગે સ્પષ્ટ
મહત્તમ: 88°
લઘુત્તમ: 57°
બુધવાર
મોટા ભાગે સ્પષ્ટ
મહત્તમ: 88°
લઘુત્તમ: 59°

૧૦ દિવસનું અનુમાન >

વિગતવાર ૫ દિવસનું અનુમાન

106° મોટા ભાગે સ્પષ્ટ ઘુગુસ, ભારત
Igloolik, કેનેડા

106° મોટા ભાગે સ્પષ્ટ રાજુરા, ભારત
Kugaaruk, કેનેડા

102° સ્પષ્ટ અલ્લાપલ્લી, ભારત
Clyde River, કેનેડા સ્પષ્ટ 12°

102° સ્પષ્ટ આહીરી, ભારત
Iqaluit, કેનેડા ઘેરાયેલું 16°

102° સ્પષ્ટ ચદુંર, ભારત
Qikiqtarjuaq, કેનેડા ઘેરાયેલું અને સહેજ બરફ 16°