നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

64 ഠഫാ.
NE 1 എം.പി.എച്.
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 64°
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 56°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 77.9%
സമയത്തുള്ള 17/08 04:00 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Piotta
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Piotta >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
മേഘാവൃതവും ചാറ്റല്‍ മഴയും
ഉന്നത: 72°
നിമ്ന: 59°
നാളെ
മൂടല്‍കെട്ട്, മഴയോടുകൂടി ഇടിയും മിന്നലുമുള്ള കൊടുങ്കാറ്റ്
ഉന്നത: 66°
നിമ്ന: 55°
വെള്ളി
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവും നേരിയ ചാറ്റല്‍ മഴയും
ഉന്നത: 75°
നിമ്ന: 57°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

107° തെളിഞ്ഞ Palo Cedro, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
McMurdo Station, Antarctica തെളിഞ്ഞ -10°

105° മേഘാവ്യതമായ El Centro, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Port-aux-Français, ടെറിട്ടറി ഓഫ് ഫ്രെഞ്ച് സതേണ്�� 39°

105° മേഘാവ്യതമായ Imperial, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Collie, ഓസ്ട്രേലിയ 50°

104° തെളിഞ്ഞ Mohave Valley, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Thredbo Alpine Resort, ഓസ്ട്രേലിയ 53°

104° തെളിഞ്ഞ Willow Valley, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Armidale, ഓസ്ട്രേലിയ മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ 54°