നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

തെളിഞ്ഞ 77 ഠഫാ.
W 5 എം.പി.എച്.
തെളിഞ്ഞ
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 77°
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 62°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 60%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 16 മൈ.
സമയത്തുള്ള 23/05 01:00 pm
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Enna
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Enna >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 84°
നിമ്ന: 57°
നാളെ
മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 88°
നിമ്ന: 57°
ബുധന്‍
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 86°
നിമ്ന: 64°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

109° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ തനുകു, ഇന്ത്യ
Hall Beach, ക്യാനഡ

105° തെളിഞ്ഞ പെനുഗൊണ്ട, ഇന്ത്യ
Coral Harbour, ക്യാനഡ മേഘാവ്യതമായ

102° തെളിഞ്ഞ അള്ളാപള്ളി, ഇന്ത്യ
Pond Inlet, ക്യാനഡ മേഘാവ്യതമായ 10°

102° തെളിഞ്ഞ അഹിരി, ഇന്ത്യ
Taloyoak, ക്യാനഡ മൂടല്‍കെട്ടും മഞ്ഞുവര്‍ഷവും 12°

102° തെളിഞ്ഞ ചാന്ദൂര്‍, ഇന്ത്യ
Iqaluit, ക്യാനഡ മൂടല്‍കെട്ട് 16°