ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

ಸ್ವಚ್ಛ 77 °F
W 5 ಎಮ್‍ಪಿ‍ಎಚ್
ಸ್ವಚ್ಛ
ಅನಿಸುವುದು: 77°
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 62°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 60%
ಗೋಚರತೆ: 16 ಮೈಲಿಗಳು
ಈಗ 23/05 01:00 pm
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Enna
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Enna >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಸ್ವಚ್ಛ
ಹೈ: 84°
ಇಗೋ: 57°
ನಾಳೆ
ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ
ಹೈ: 88°
ಇಗೋ: 57°
ಬುಧವಾರ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 86°
ಇಗೋ: 64°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

106° ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ ಘೂಗುಸ್, ಭಾರತ
Igloolik, ಕೆನೆಡಾ

106° ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ ಚಂದ್ರಪುರ್, ಭಾರತ
Kugaaruk, ಕೆನೆಡಾ

Cape Dorset, ಕೆನೆಡಾ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ 16°

106° ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ ರಾಜೂರಾ, ಭಾರತ
Iqaluit, ಕೆನೆಡಾ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ 16°

102° ಸ್ವಚ್ಛ ಅಲ್ಲಾಪಲ್ಲಿ, ಭಾರತ
Qikiqtarjuaq, ಕೆನೆಡಾ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಮಂಜು 16°