ప్రస్తుతపు పరిస్థితులు

ప్రశాంతంగా ఉంది 90 °F
N 13 mph
ప్రశాంతంగా ఉంది
ఇలా అనిపిస్తుంది: 90°
బేరోమీటర్: 30.0 in
తుషార స్థానం (మంచు బిందువు స్థానం): 61°
తేమ: 38.2%
దృష్టి గోచరత: 6 mi
ఇప్పటి వరకు 02/07 07:50 pm
ఇక్కడ పరిశీలించారు Perugia
గత పరిశీలనలు , Perugia >

3 రోజులకు క్లుప్తంగ

ఈ రోజు
ప్రశాంతంగా ఉంది
ఎక్కువ : 93°
తక్కువ: 66°
రేపు
చాలామటుకు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది
ఎక్కువ : 95°
తక్కువ: 66°
సోమవారం
చాలామటుకు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది
ఎక్కువ : 97°
తక్కువ: 68°

10 రోజులకు సూచన >

5 రోజులకు వివరంగ వాతావరణ సూచన

109° ప్రశాంతంగా ఉంది Darvīshān, ఆఫ్ఘానిస్తాన్
El Calafate, అర్జెంటీనా దట్టమైన మబ్బులు 36°

109° ప్రశాంతంగా ఉంది Gereshk, ఆఫ్ఘానిస్తాన్
Torres Del Paine, చిలీ దట్టమైన మబ్బులు 36°

96° ప్రశాంతంగా ఉంది Farakh, ఆఫ్ఘానిస్తాన్
Villa O'Higgins, చిలీ పాక్షికంగా మేఘావృతం 37°

96° ప్రశాంతంగా ఉంది Khāsh, ఆఫ్ఘానిస్తాన్
Colchani, బోలివియా ప్రశాంతంగా ఉంది 57°

95° ప్రశాంతంగా ఉంది Šīndand, ఆఫ్ఘానిస్తాన్
Junín, పెరు ప్రశాంతంగా ఉంది 59°