നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

തെളിഞ്ഞ 70 ഠഫാ.
N 5 എം.പി.എച്.
തെളിഞ്ഞ
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 70°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 29.9 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 64°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 83%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 6 മൈ.
സമയത്തുള്ള 17/08 02:50 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Perugia
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Perugia >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 93°
നിമ്ന: 70°
നാളെ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 93°
നിമ്ന: 64°
വെള്ളി
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവും നേരിയ ചാറ്റല്‍ മഴയും
ഉന്നത: 81°
നിമ്ന: 63°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

108° തെളിഞ്ഞ Shasta Lake, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Villa Catedral, അര്‍ജന്‍റീന മേഘാവ്യതവും നേരിയ മഞ്ഞും 32°

106° മേഘാവ്യതമായ Brawley, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Falls Creek Alpine Resort, ഓസ്ട്രേലിയ 35°

106° മേഘാവ്യതമായ El Centro, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Caviahue, അര്‍ജന്‍റീന മൂടല്‍കെട്ട് 45°

105° തെളിഞ്ഞ Bermuda Dunes, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Collie, ഓസ്ട്രേലിയ 47°

102° തെളിഞ്ഞ Ukiah, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Roma, ഓസ്ട്രേലിയ തെളിഞ്ഞ 59°