ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

ಸ್ವಚ್ಛ 77 °F
N 7 ಎಮ್‍ಪಿ‍ಎಚ್
ಸ್ವಚ್ಛ
ಅನಿಸುವುದು: 77°
ಬಾರೋಮೀಟರ್: 29.9 ಇಂ
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 50°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 38.7%
ಗೋಚರತೆ: 6 ಮೈಲಿಗಳು
ಈಗ 30/05 12:20 pm
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Perugia
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Perugia >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಿಂಚುಗುಡುಗುಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ
ಹೈ: 75°
ಇಗೋ: 55°
ನಾಳೆ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಿಂಚುಗುಡುಗುಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ
ಹೈ: 73°
ಇಗೋ: 55°
ಗುರುವಾರ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಿಂಚುಗುಡುಗುಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ
ಹೈ: 77°
ಇಗೋ: 54°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

106° ಸ್ವಚ್ಛ Barkéwol, ಮಾರಿತಾನಿಯಾ
Cambridge Bay, ಕೆನೆಡಾ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ 21°

106° ಸ್ವಚ್ಛ Diawara, ಸೆನೆಗಲ್
Narsaq, ಗ್ರೀನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ 23°

106° ಸ್ವಚ್ಛ Ranérou, ಸೆನೆಗಲ್
Pond Inlet, ಕೆನೆಡಾ ಸ್ವಚ್ಛ 23°

99° ಸ್ವಚ್ಛ Richard Toll, ಸೆನೆಗಲ್
Dundas, ಗ್ರೀನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ವಚ್ಛ 25°

93° ಸ್ವಚ್ಛ Ndibène Dahra, ಸೆನೆಗಲ್
Nizhneyansk, ರಷ್ಯಾ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಮಳೆ 35°