ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

ಸ್ವಚ್ಛ 82 °F
SW 9 ಎಮ್‍ಪಿ‍ಎಚ್
ಸ್ವಚ್ಛ
ಅನಿಸುವುದು: 82°
ಬಾರೋಮೀಟರ್: 29.9 ಇಂ
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 50°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 32.5%
ಗೋಚರತೆ: 6 ಮೈಲಿಗಳು
ಈಗ 23/05 12:50 pm
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Perugia
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Perugia >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಸ್ವಚ್ಛ
ಹೈ: 88°
ಇಗೋ: 57°
ನಾಳೆ
ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ
ಹೈ: 86°
ಇಗೋ: 57°
ಬುಧವಾರ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 86°
ಇಗೋ: 59°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

109° ಸ್ವಚ್ಛ ಮಂದಪೇಟ, ಭಾರತ
Hall Beach, ಕೆನೆಡಾ

Coral Harbour, ಕೆನೆಡಾ ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ

106° ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ ರಾಜೂರಾ, ಭಾರತ
Pond Inlet, ಕೆನೆಡಾ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ 10°

102° ಸ್ವಚ್ಛ ಅಲ್ಲಾಪಲ್ಲಿ, ಭಾರತ
Clyde River, ಕೆನೆಡಾ ಸ್ವಚ್ಛ 12°

102° ಸ್ವಚ್ಛ ಅಹಿರಿ, ಭಾರತ
Pangnirtung, ಕೆನೆಡಾ 20°