ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ 77 °F
SW 7 ಎಮ್‍ಪಿ‍ಎಚ್
ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ
ಅನಿಸುವುದು: 77°
ಬಾರೋಮೀಟರ್: 29.8 ಇಂ
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 63°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 63.1%
ಗೋಚರತೆ: 6 ಮೈಲಿಗಳು
ಈಗ 23/05 01:00 pm
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Novara / Cameri
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Novara / Cameri >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 84°
ಇಗೋ: 63°
ನಾಳೆ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಿಂಚುಗುಡುಗುಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ
ಹೈ: 81°
ಇಗೋ: 61°
ಬುಧವಾರ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ತುಂತುರು ಮಳೆಹನಿ
ಹೈ: 79°
ಇಗೋ: 61°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

109° ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಂದಪೇಟ, ಭಾರತ
Coral Harbour, ಕೆನೆಡಾ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ

106° ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ ದುರ್ಗಾಪುರ್, ಭಾರತ
Pond Inlet, ಕೆನೆಡಾ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ 10°

Clyde River, ಕೆನೆಡಾ ಸ್ವಚ್ಛ 12°

102° ಸ್ವಚ್ಛ ಅಹಿರಿ, ಭಾರತ
Iqaluit, ಕೆನೆಡಾ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ 16°

102° ಸ್ವಚ್ಛ ಚಾಂದೂರ್, ಭಾರತ
Pangnirtung, ಕೆನೆಡಾ ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಮಂಜಿನ ತುಂತುರು ಹನಿಗಳು 16°