ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ 78 °F
SE 8 ಎಮ್‍ಪಿ‍ಎಚ್
ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ
ಅನಿಸುವುದು: 78°
ಬಾರೋಮೀಟರ್: 29.8 ಇಂ
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 59°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 52.2%
ಗೋಚರತೆ: 12 ಮೈಲಿಗಳು
ಈಗ 23/05 12:00 pm
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Arezzo
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Arezzo >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 86°
ಇಗೋ: 55°
ನಾಳೆ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 84°
ಇಗೋ: 55°
ಬುಧವಾರ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 86°
ಇಗೋ: 57°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

109° ಸ್ವಚ್ಛ ಮಂದಪೇಟ, ಭಾರತ
Coral Harbour, ಕೆನೆಡಾ ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ

106° ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ ಘೂಗುಸ್, ಭಾರತ
Clyde River, ಕೆನೆಡಾ ಸ್ವಚ್ಛ 12°

106° ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ ರಾಜೂರಾ, ಭಾರತ
Cape Dorset, ಕೆನೆಡಾ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಮಂಜು 14°

105° ಸ್ವಚ್ಛ ಪೆನುಗೊಂಡ, ಭಾರತ
Qikiqtarjuaq, ಕೆನೆಡಾ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಮಂಜು 18°

102° ಸ್ವಚ್ಛ ಅಲ್ಲಾಪಲ್ಲಿ, ಭಾರತ
Pangnirtung, ಕೆನೆಡಾ 20°