ప్రస్తుతపు పరిస్థితులు

దట్టమైన మబ్బులు మరియు వర్షం  45 °F
NW 7 mph
దట్టమైన మబ్బులు మరియు వర్షం
ఇలా అనిపిస్తుంది: 41°
బేరోమీటర్: 30.0 in
తుషార స్థానం (మంచు బిందువు స్థానం): 43°
తేమ: 93.3%
దృష్టి గోచరత: 4 mi
ఇప్పటి వరకు 03/12 04:20 pm
ఇక్కడ పరిశీలించారు Milano / Malpensa
గత పరిశీలనలు , Milano / Malpensa >

3 రోజులకు క్లుప్తంగ

ఈ రోజు
దట్టమైన మబ్బులు మరియు వర్షం
ఎక్కువ : 46°
తక్కువ: 41°
రేపు
దట్టమైన మబ్బులు మరియు వర్షం
ఎక్కువ : 50°
తక్కువ: 41°
సోమవారం
పాక్షికంగా మేఘాలు మరియు తేలికపాటి వర్షం
ఎక్కువ : 50°
తక్కువ: 32°

10 రోజులకు సూచన >

5 రోజులకు వివరంగ వాతావరణ సూచన

88° ప్రశాంతంగా ఉంది Ad Dindar, సూడాన్
Oymyakon, రష్యా ప్రశాంతంగా ఉంది -64°

88° ప్రశాంతంగా ఉంది Al Musallamīyah, సూడాన్
Burkhala, రష్యా పాక్షికంగామేఘాలు మరియు మంచు తుంపరులు  -50°

88° ప్రశాంతంగా ఉంది Al Ḩawātah, సూడాన్
Kadykchan, రష్యా పాక్షికంగామేఘాలు మరియు మంచు తుంపరులు  -50°

79° ప్రశాంతంగా ఉంది Doka, సూడాన్
Myaundzha, రష్యా పాక్షికంగామేఘాలు మరియు మంచు తుంపరులు  -50°

79° ప్రశాంతంగా ఉంది Teseney, ఎరిట్రియా
Susuman, రష్యా పాక్షికంగామేఘాలు మరియు మంచు తుంపరులు  -50°