നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

മൂടല്‍കെട്ടും മഴയും 45 ഠഫാ.
NW 7 എം.പി.എച്.
മൂടല്‍കെട്ടും മഴയും
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 41°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 30.0 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 43°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 93.3%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 4 മൈ.
സമയത്തുള്ള 03/12 04:20 pm
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Milano / Malpensa
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Milano / Malpensa >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
മൂടല്‍കെട്ടും മഴയും
ഉന്നത: 46°
നിമ്ന: 41°
നാളെ
മൂടല്‍കെട്ടും മഴയും
ഉന്നത: 50°
നിമ്ന: 41°
തിങ്കള്‍
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവും നേരിയ മഴയും
ഉന്നത: 50°
നിമ്ന: 32°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

88° തെളിഞ്ഞ Ar Ruşayriş, സുഡാന്‍
Oymyakon, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -64°

88° തെളിഞ്ഞ As Sūkī, സുഡാന്‍
Нежданинское, റഷ്യ -56°

88° തെളിഞ്ഞ Maiurno, സുഡാന്‍
Burkhala, റഷ്യ ഭാഗികമായ മേഘ മൂടലും നേരിയ മഞ്ഞു വര്‍ഷവും -50°

88° തെളിഞ്ഞ Sinjah, സുഡാന്‍
Kadykchan, റഷ്യ ഭാഗികമായ മേഘ മൂടലും നേരിയ മഞ്ഞു വര്‍ഷവും -50°

88° തെളിഞ്ഞ Wad Madanī, സുഡാന്‍
Susuman, റഷ്യ ഭാഗികമായ മേഘ മൂടലും നേരിയ മഞ്ഞു വര്‍ഷവും -50°