നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

75 ഠഫാ.
SW 11 എം.പി.എച്.
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 75°
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 53°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 47%
സമയത്തുള്ള 02/07 07:00 pm
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Robbia
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Robbia >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 79°
നിമ്ന: 61°
നാളെ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 84°
നിമ്ന: 64°
തിങ്കള്‍
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവും മഴയോടുകൂടി ഇടിയും മിന്നലുമുള്ള കൊടുങ്കാറ്റിന്‍റെ സാധ്യത
ഉന്നത: 73°
നിമ്ന: 57°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

109° തെളിഞ്ഞ Nawab City, അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍
Torres Del Paine, ചിലി മൂടല്‍കെട്ട് 33°

99° തെളിഞ്ഞ Khāsh, അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍
Colquiri, ബൊളീവിയ തെളിഞ്ഞ 57°

99° തെളിഞ്ഞ Zābol, ഇറാന്‍
Callanca, പെറു തെളിഞ്ഞ 59°

98° തെളിഞ്ഞ Denov, ഉസ്ബക്കിസ്ഥാന്‍
Junín, പെറു തെളിഞ്ഞ 59°

98° തെളിഞ്ഞ Yengī Qal`eh, അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍
Ñuñoa, പെറു തെളിഞ്ഞ 59°