ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

61 °F
W 8 ಎಮ್‍ಪಿ‍ಎಚ್
ಅನಿಸುವುದು: 61°
ಬಾರೋಮೀಟರ್: 30.1 ಇಂ
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 42°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 49.7%
ಈಗ 05/04 03:00 pm
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ S. Giovanni Teatino
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, S. Giovanni Teatino >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಸ್ವಚ್ಛ
ಹೈ: 63°
ಇಗೋ: 37°
ನಾಳೆ
ಸ್ವಚ್ಛ
ಹೈ: 66°
ಇಗೋ: 34°
ಮಂಗಳವಾರ
ಸ್ವಚ್ಛ
ಹೈ: 64°
ಇಗೋ: 34°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

111° ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ Kousséri, ಕ್ಯಾಮರೂನ್
Bilibino, ರಷ್ಯಾ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ -27°

111° ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ Nguigmi, ನೈಗರ್
Kugaaruk, ಕೆನೆಡಾ -27°

110° ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ Nguru, ನೈಜೀರಿಯಾ
Cambridge Bay, ಕೆನೆಡಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ -13°

105° ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ Binji, ನೈಜೀರಿಯಾ
Taloyoak, ಕೆನೆಡಾ ಸ್ವಚ್ಛ

104° ಸ್ವಚ್ಛ Ākurdet, ಎರಿತ್ರಿಯಾ
Arviat, ಕೆನೆಡಾ ಸ್ವಚ್ಛ