നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

37 ഠഫാ.
SE 2 എം.പി.എച്.
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 37°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 30.2 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 35°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 91.8%
സമയത്തുള്ള 03/12 04:00 pm
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Spittal/drau
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Spittal/drau >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
മൂടല്‍കെട്ടും നേരിയ മഴയും
ഉന്നത: 45°
നിമ്ന: 43°
നാളെ
മൂടല്‍കെട്ടും മഴയും
ഉന്നത: 46°
നിമ്ന: 43°
തിങ്കള്‍
മൂടല്‍കെട്ടും മഴയും
ഉന്നത: 48°
നിമ്ന: 34°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

88° തെളിഞ്ഞ Al Ḩawātah, സുഡാന്‍
Ust'-Nera, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -56°

88° തെളിഞ്ഞ Sannār, സുഡാന്‍
Нежданинское, റഷ്യ -56°

88° തെളിഞ്ഞ Sinjah, സുഡാന്‍
Belichan, റഷ്യ ഭാഗികമായ മേഘ മൂടലും നേരിയ മഞ്ഞു വര്‍ഷവും -50°

88° തെളിഞ്ഞ Wad Madanī, സുഡാന്‍
Myaundzha, റഷ്യ ഭാഗികമായ മേഘ മൂടലും നേരിയ മഞ്ഞു വര്‍ഷവും -50°

79° തെളിഞ്ഞ Doka, സുഡാന്‍
Solnechnyy, റഷ്യ മേഘാവ്യതമായ -45°