અત્યારની પરિસ્થિતિઓ

આંશિક વાદળછાયું 29 °F
આંશિક વાદળછાયું
ના જેવું લાગે છે: 29°
બેરોમિટર: 30.0 ઇંચ
ડ્યુપોઇન્ટ: 28°
ભેજ: 93%
દ્રશ્યતા: 2 માઇલ
ના રોજ 09/12 07:00 pm
ખાતે નિરિક્ષણ કર્યું Villach
ભૂતકાળના અવલોકનો, Villach >

૩ દિવસનો અંદાજ

આજે
આંશિક વાદળછાયું
મહત્તમ: 39°
લઘુત્તમ: 32°
કાલે
મોટા ભાગે સ્પષ્ટ
મહત્તમ: 45°
લઘુત્તમ: 30°
સોમવાર
વાદળછાયું
મહત્તમ: 41°
લઘુત્તમ: 25°

૧૦ દિવસનું અનુમાન >

વિગતવાર ૫ દિવસનું અનુમાન

90° સ્પષ્ટ Quilpie, ઓસ્ટ્રેલિયા
Verkhoyansk, રશિયા સ્પષ્ટ -50°

77° Bourke, ઓસ્ટ્રેલિયા
Igarka, રશિયા મોટા ભાગે સ્પષ્ટ -46°

76° Forbes, ઓસ્ટ્રેલિયા
Urengoy, રશિયા સ્પષ્ટ -44°

74° સ્પષ્ટ Parkes, ઓસ્ટ્રેલિયા
Nori, રશિયા સ્પષ્ટ -35°

71° સ્પષ્ટ Griffith, ઓસ્ટ્રેલિયા
Tazovskiy, રશિયા ઘેરાયેલું -27°