നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

മൂടല്‍കെട്ടും നേരിയ മഴയും 48 ഠഫാ.
NW 3 എം.പി.എച്.
മൂടല്‍കെട്ടും നേരിയ മഴയും
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 47°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 30.0 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 45°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 87.3%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 6 മൈ.
സമയത്തുള്ള 03/12 04:20 pm
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Verona / Villafranca
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Verona / Villafranca >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
മൂടല്‍കെട്ടും ചാറ്റല്‍ മഴയും
ഉന്നത: 50°
നിമ്ന: 46°
നാളെ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവും നേരിയ ചാറ്റല്‍ മഴയും
ഉന്നത: 52°
നിമ്ന: 41°
തിങ്കള്‍
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവും നേരിയ ചാറ്റല്‍ മഴയും
ഉന്നത: 55°
നിമ്ന: 37°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

97° ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ Oshikango, നമീബിയ
Artyk, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -63°

88° തെളിഞ്ഞ Ad Dindar, സുഡാന്‍
Predporozhnyy, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -58°

88° തെളിഞ്ഞ Al Manāqil, സുഡാന്‍
Ust'-Nera, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -58°

88° തെളിഞ്ഞ Al Musallamīyah, സുഡാന്‍
Нежданинское, റഷ്യ -54°

88° തെളിഞ്ഞ Galgani, സുഡാന്‍
Susuman, റഷ്യ ഭാഗികമായ മേഘ മൂടലും നേരിയ മഞ്ഞു വര്‍ഷവും -50°