ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

ಸ್ವಚ್ಛ 93 °F
SE 3 ಎಮ್‍ಪಿ‍ಎಚ್
ಸ್ವಚ್ಛ
ಅನಿಸುವುದು: 93°
ಬಾರೋಮೀಟರ್: 30.0 ಇಂ
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 59°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 32%
ಗೋಚರತೆ: 6 ಮೈಲಿಗಳು
ಈಗ 02/07 06:20 pm
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Verona / Villafranca
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Verona / Villafranca >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 93°
ಇಗೋ: 73°
ನಾಳೆ
ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ
ಹೈ: 95°
ಇಗೋ: 73°
ಸೋಮವಾರ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 100°
ಇಗೋ: 72°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

102° ಸ್ವಚ್ಛ Farakh, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ
Torres Del Paine, ಚಿಲಿ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ 33°

102° ಸ್ವಚ್ಛ Gereshk, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ
Colchani, ಬೋಲಿವಿಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ 54°

102° ಸ್ವಚ್ಛ Khāsh, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ
Oruro, ಬೋಲಿವಿಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ 54°

102° ಸ್ವಚ್ಛ Nawab City, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ
Macusani, ಪೆರು ಸ್ವಚ್ಛ 55°

98° ಸ್ವಚ್ಛ Yengī Qal`eh, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ
Ñuñoa, ಪೆರು ಸ್ವಚ್ಛ 55°