നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

73 ഠഫാ.
N 8 എം.പി.എച്.
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 73°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 30.0 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 65°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 75.8%
സമയത്തുള്ള 17/08 03:00 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Matera
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Matera >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 91°
നിമ്ന: 72°
നാളെ
തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 95°
നിമ്ന: 73°
വെള്ളി
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവും നേരിയ മഴയും
ഉന്നത: 84°
നിമ്ന: 63°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

107° തെളിഞ്ഞ Central Valley (historical), യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Villa Catedral, അര്‍ജന്‍റീന മേഘാവ്യതമായ 32°

105° മേഘാവ്യതമായ Brawley, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Villa O'Higgins, ചിലി മൂടല്‍കെട്ട് 36°

105° മേഘാവ്യതമായ El Centro, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Grytviken, സൗത് ജ്യോര്‍ജിയ ആന്‍റ് സൗത് � 37°

105° മേഘാവ്യതമായ Imperial, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Collie, ഓസ്ട്രേലിയ 51°

101° തെളിഞ്ഞ Bermuda Dunes, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Roma, ഓസ്ട്രേലിയ തെളിഞ്ഞ 60°