ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

ಸ್ವಚ್ಛ 79 °F
E 10 ಎಮ್‍ಪಿ‍ಎಚ್
ಸ್ವಚ್ಛ
ಅನಿಸುವುದು: 79°
ಬಾರೋಮೀಟರ್: 29.8 ಇಂ
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 61°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 54.1%
ಗೋಚರತೆ: 6 ಮೈಲಿಗಳು
ಈಗ 23/05 01:20 pm
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Catania / Fontanarossa
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Catania / Fontanarossa >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಸ್ವಚ್ಛ
ಹೈ: 79°
ಇಗೋ: 66°
ನಾಳೆ
ಸ್ವಚ್ಛ
ಹೈ: 81°
ಇಗೋ: 61°
ಬುಧವಾರ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 79°
ಇಗೋ: 61°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

106° ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ ಘೂಗುಸ್, ಭಾರತ
Arctic Bay, ಕೆನೆಡಾ

106° ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ ರಾಜೂರಾ, ಭಾರತ
Gjoa Haven, ಕೆನೆಡಾ ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಮಂಜು 10°

102° ಸ್ವಚ್ಛ ಅಸಿಫಾಬಾದ್, ಭಾರತ
Clyde River, ಕೆನೆಡಾ ಸ್ವಚ್ಛ 12°

102° ಸ್ವಚ್ಛ ಅಹಿರಿ, ಭಾರತ
Cape Dorset, ಕೆನೆಡಾ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ 16°

102° ಸ್ವಚ್ಛ ಸಿರ್‌ಪುರ್, ಭಾರತ
Qikiqtarjuaq, ಕೆನೆಡಾ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಮಂಜು 16°