અત્યારની પરિસ્થિતિઓ

સ્પષ્ટ 81 °F
E 9 માઇલ પ્રતિ કલાક
સ્પષ્ટ
ના જેવું લાગે છે: 81°
બેરોમિટર: 29.9 ઇંચ
ડ્યુપોઇન્ટ: 57°
ભેજ: 44.8%
દ્રશ્યતા: 6 માઇલ
ના રોજ 23/05 12:50 pm
ખાતે નિરિક્ષણ કર્યું Catania / Fontanarossa
ભૂતકાળના અવલોકનો, Catania / Fontanarossa >

૩ દિવસનો અંદાજ

આજે
સ્પષ્ટ
મહત્તમ: 79°
લઘુત્તમ: 66°
કાલે
સ્પષ્ટ
મહત્તમ: 81°
લઘુત્તમ: 61°
બુધવાર
આંશિક વાદળછાયું
મહત્તમ: 79°
લઘુત્તમ: 61°

૧૦ દિવસનું અનુમાન >

વિગતવાર ૫ દિવસનું અનુમાન

106° મોટા ભાગે સ્પષ્ટ ઘુગુસ, ભારત
McMurdo Station, Antarctica ઘેરાયેલું અને સહેજ બરફ -17°

106° મોટા ભાગે સ્પષ્ટ રાજુરા, ભારત
Arctic Bay, કેનેડા

Igloolik, કેનેડા

105° સ્પષ્ટ પેનુગોન્ડા, ભારત
Kugaaruk, કેનેડા

102° સ્પષ્ટ કોઠાપેટ, ભારત
Cape Dorset, કેનેડા ઘેરાયેલું અને સહેજ બરફ 14°