ప్రస్తుతపు పరిస్థితులు

చాలామటుకు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది   77 °F
SW 16 mph
చాలామటుకు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది
ఇలా అనిపిస్తుంది: 77°
తుషార స్థానం (మంచు బిందువు స్థానం): 49°
తేమ: 38%
దృష్టి గోచరత: 9 mi
ఇప్పటి వరకు 23/05 01:00 pm
ఇక్కడ పరిశీలించారు Latronico
గత పరిశీలనలు , Latronico >

3 రోజులకు క్లుప్తంగ

ఈ రోజు
పాక్షికంగా మేఘావృతం
ఎక్కువ : 84°
తక్కువ: 61°
రేపు
చాలామటుకు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది
ఎక్కువ : 88°
తక్కువ: 63°
బుధవారం
పాక్షికంగా మేఘావృతం
ఎక్కువ : 90°
తక్కువ: 63°

10 రోజులకు సూచన >

5 రోజులకు వివరంగ వాతావరణ సూచన

109° చాలామటుకు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది   తణుకు, భారత దేశం
Igloolik, కెనడా

106° చాలామటుకు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది   దుర్గాపుర్, భారత దేశం
Pond Inlet, కెనడా మేఘావృతం 10°

106° చాలామటుకు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది   బల్లాల్ పూర్, భారత దేశం
Taloyoak, కెనడా దట్టమైన మబ్బులు మరియు మంచు తుంపరులు   12°

106° ప్రశాంతంగా ఉంది రామచంద్రాపురం, భారత దేశం
Pangnirtung, కెనడా పాక్షికంగామేఘాలు మరియు మంచు తుంపరులు  16°

102° ప్రశాంతంగా ఉంది సిర్పుర్, భారత దేశం
Qikiqtarjuaq, కెనడా దట్టమైన మబ్బులు మరియు తేలికపాటి మంచు 16°