ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ 77 °F
NE 13 ಎಮ್‍ಪಿ‍ಎಚ್
ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ
ಅನಿಸುವುದು: 77°
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 52°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 42%
ಗೋಚರತೆ: 9 ಮೈಲಿಗಳು
ಈಗ 23/05 12:00 pm
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Latronico
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Latronico >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 84°
ಇಗೋ: 61°
ನಾಳೆ
ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ
ಹೈ: 88°
ಇಗೋ: 63°
ಬುಧವಾರ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 90°
ಇಗೋ: 63°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

109° ಸ್ವಚ್ಛ ಮಂದಪೇಟ, ಭಾರತ
Igloolik, ಕೆನೆಡಾ

106° ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ ಘೂಗುಸ್, ಭಾರತ
Arctic Bay, ಕೆನೆಡಾ

106° ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ ಚಂದ್ರಪುರ್, ಭಾರತ
Resolute, ಕೆನೆಡಾ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಮಂಜು

105° ಸ್ವಚ್ಛ ಪೆನುಗೊಂಡ, ಭಾರತ
Taloyoak, ಕೆನೆಡಾ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಮಂಜಿನ ತುಂತುರು ಹನಿಗಳು 12°

102° ಸ್ವಚ್ಛ ಚಾಂದೂರ್, ಭಾರತ
Pangnirtung, ಕೆನೆಡಾ 20°