અત્યારની પરિસ્થિતિઓ

મોટા ભાગે સ્પષ્ટ 77 °F
SW 18 માઇલ પ્રતિ કલાક
મોટા ભાગે સ્પષ્ટ
ના જેવું લાગે છે: 77°
ડ્યુપોઇન્ટ: 51°
ભેજ: 41.1%
દ્રશ્યતા: 9 માઇલ
ના રોજ 23/05 02:00 pm
ખાતે નિરિક્ષણ કર્યું Latronico
ભૂતકાળના અવલોકનો, Latronico >

૩ દિવસનો અંદાજ

આજે
આંશિક વાદળછાયું
મહત્તમ: 84°
લઘુત્તમ: 61°
કાલે
મોટા ભાગે સ્પષ્ટ
મહત્તમ: 88°
લઘુત્તમ: 63°
બુધવાર
આંશિક વાદળછાયું
મહત્તમ: 90°
લઘુત્તમ: 63°

૧૦ દિવસનું અનુમાન >

વિગતવાર ૫ દિવસનું અનુમાન

108° મોટા ભાગે સ્પષ્ટ મંદાપેટા, ભારત
Arctic Bay, કેનેડા

106° મોટા ભાગે સ્પષ્ટ ઘુગુસ, ભારત
Igloolik, કેનેડા વાદળછાયું

Coral Harbour, કેનેડા વાદળછાયું 10°

102° સ્પષ્ટ અસીફાબાદ, ભારત
Taloyoak, કેનેડા વાદળછાયું અને બરફનો વરસાદ 13°

102° સ્પષ્ટ ચદુંર, ભારત
Qikiqtarjuaq, કેનેડા ઘેરાયેલું 14°