અત્યારની પરિસ્થિતિઓ

63 °F
ના જેવું લાગે છે: 63°
ડ્યુપોઇન્ટ: 59°
ભેજ: 86.9%
દ્રશ્યતા: 0 માઇલ
ના રોજ 23/05 01:00 pm
ખાતે નિરિક્ષણ કર્યું Trevico
ભૂતકાળના અવલોકનો, Trevico >

૩ દિવસનો અંદાજ

આજે
આંશિક વાદળછાયું
મહત્તમ: 75°
લઘુત્તમ: 61°
કાલે
આંશિક વાદળછાયું
મહત્તમ: 79°
લઘુત્તમ: 61°
બુધવાર
આંશિક વાદળછાયું
મહત્તમ: 81°
લઘુત્તમ: 61°

૧૦ દિવસનું અનુમાન >

વિગતવાર ૫ દિવસનું અનુમાન

108° મોટા ભાગે સ્પષ્ટ તાનુકુ, ભારત
Hall Beach, કેનેડા

106° મોટા ભાગે સ્પષ્ટ ઘુગુસ, ભારત
Coral Harbour, કેનેડા વાદળછાયું

102° સ્પષ્ટ અસીફાબાદ, ભારત
Kugaaruk, કેનેડા

102° સ્પષ્ટ સિરપુર, ભારત
Gjoa Haven, કેનેડા વાદળછાયું અને સહેજ બરફ 12°

102° સ્પષ્ટ ચદુંર, ભારત
Qikiqtarjuaq, કેનેડા ઘેરાયેલું અને સહેજ બરફ 16°