നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

50 ഠഫാ.
N 16 എം.പി.എച്.
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 44°
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 44°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 81.6%
സമയത്തുള്ള 12/07 08:00 pm
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Monte Cimone
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Monte Cimone >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവും നേരിയ മഴയും
ഉന്നത: 63°
നിമ്ന: 45°
നാളെ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 61°
നിമ്ന: 43°
ചൊവ്വ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 63°
നിമ്ന: 46°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

109° തെളിഞ്ഞ Parker, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
McMurdo Station, Antarctica മേഘാവ്യതമായ -17°

108° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Laughlin, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Pleasant Point, ന്യൂസിലാന്‍റ് 38°

108° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Mohave Valley, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Temple Basin, ന്യൂസിലാന്‍റ് 38°

108° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Mojave Ranch Estates, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Milford Sound, ന്യൂസിലാന്‍റ് 40°

108° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Willow Valley, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Craigieburn Valley Ski Area, ന്യൂസിലാന്‍റ് മേഘാവ്യതമായ 41°