നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ 81 ഠഫാ.
SE 6 എം.പി.എച്.
മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 84°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 29.9 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 70°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 69.7%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 4 മൈ.
സമയത്തുള്ള 06/03 07:00 pm
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Madras / Minambakkam
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Madras / Minambakkam >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 90°
നിമ്ന: 75°
നാളെ
തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 91°
നിമ്ന: 75°
തിങ്കള്‍
തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 90°
നിമ്ന: 75°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

68° തെളിഞ്ഞ Apatzingán de la Constitución, മെക്സിക്കോ
Dzhebariki-Khaya, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -31°

68° തെളിഞ്ഞ Coyuca de Catalán, മെക്സിക്കോ
Belichan, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ട് -14°

68° തെളിഞ്ഞ Cutzamalá de Pinzón, മെക്സിക്കോ
Burkhala, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ട് -14°

68° തെളിഞ്ഞ San Lucas, മെക്സിക്കോ
Myaundzha, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ട് -14°

68° തെളിഞ്ഞ Tiquicheo, മെക്സിക്കോ
Artyk, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ട് -13°