നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

തെളിഞ്ഞ 82 ഠഫാ.
W 11 എം.പി.എച്.
തെളിഞ്ഞ
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 88°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 29.9 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 73°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 74.3%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 2 മൈ.
സമയത്തുള്ള 06/03 07:30 pm
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Bombay / Santacruz
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Bombay / Santacruz >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 95°
നിമ്ന: 70°
നാളെ
തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 97°
നിമ്ന: 70°
തിങ്കള്‍
തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 95°
നിമ്ന: 70°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

70° തെളിഞ്ഞ Coyuca de Catalán, മെക്സിക്കോ
Saskylakh, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -34°

70° തെളിഞ്ഞ San Lucas, മെക്സിക്കോ
Dzhebariki-Khaya, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -31°

68° തെളിഞ്ഞ Antunes, മെക്സിക്കോ
Belichan, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ട് -14°

68° തെളിഞ്ഞ Apatzingán de la Constitución, മെക്സിക്കോ
Burkhala, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ട് -14°

68° തെളിഞ്ഞ Buenavista Tomatlán, മെക്സിക്കോ
Myaundzha, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ട് -14°