നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

മൂടല്‍കെട്ടും മഴയും 79 ഠഫാ.
SE 6 എം.പി.എച്.
മൂടല്‍കെട്ടും മഴയും
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 79°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 29.6 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 79°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 100%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 1 മൈ.
സമയത്തുള്ള 15/07 08:00 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Bombay / Santacruz
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Bombay / Santacruz >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
മൂടല്‍കെട്ട്, മഴയോടുകൂടി ഇടിയും മിന്നലുമുള്ള കൊടുങ്കാറ്റ്
ഉന്നത: 84°
നിമ്ന: 75°
നാളെ
മൂടല്‍കെട്ടും മഴയും
ഉന്നത: 84°
നിമ്ന: 77°
വെള്ളി
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവും നേരിയ ചാറ്റല്‍ മഴയും
ഉന്നത: 88°
നിമ്ന: 77°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

93° Taoudenni, മാലി
Grytviken, സൗത് ജ്യോര്‍ജിയ ആന്‍റ് സൗത് � 16°

90° തെളിഞ്ഞ I-n-Salah, അല്‍ജീരിയ
Mt. Cheeseman Ski Resort, ന്യൂസിലാന്‍റ് 35°

90° തെളിഞ്ഞ Rouissat, അല്‍ജീരിയ
Lake Oahu, ന്യൂസിലാന്‍റ് 36°

90° തെളിഞ്ഞ Timimoun, അല്‍ജീരിയ
Riversdale, ന്യൂസിലാന്‍റ് 48°

75° തെളിഞ്ഞ Fès, മൊറോക്കൊ
Winton, ന്യൂസിലാന്‍റ് 48°