നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

തെളിഞ്ഞ 73 ഠഫാ.
N 8 എം.പി.എച്.
തെളിഞ്ഞ
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 73°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 30.0 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 54°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 49.9%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 2 മൈ.
സമയത്തുള്ള 13/12 07:00 pm
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Bhaunagar
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Bhaunagar >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 82°
നിമ്ന: 55°
നാളെ
തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 82°
നിമ്ന: 57°
ശനി
തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 84°
നിമ്ന: 59°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

88° തെളിഞ്ഞ Benjamín Aceval, പരാഗ്വേ
Myaundzha, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -54°

86° ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ Concepción, പരാഗ്വേ
Susuman, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -54°

85° ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ San Lázaro, പരാഗ്വേ
Yagodnoye, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -54°

82° ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ Antequera, പരാഗ്വേ
Spornoye, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -43°

82° ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ San Pablo de Ycuámandyyú, പരാഗ്വേ
Zyryanka, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -41°