ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ 90 °F
SW 10 ಎಮ್‍ಪಿ‍ಎಚ್
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಅನಿಸುವುದು: 108°
ಬಾರೋಮೀಟರ್: 29.3 ಇಂ
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 80°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 71.6%
ಗೋಚರತೆ: 6 ಮೈಲಿಗಳು
ಈಗ 04/08 05:30 pm
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Bhaunagar
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Bhaunagar >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಿಂಚುಗುಡುಗುಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ
ಹೈ: 93°
ಇಗೋ: 81°
ನಾಳೆ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಿಂಚುಗುಡುಗುಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ
ಹೈ: 93°
ಇಗೋ: 81°
ಗುರುವಾರ
ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತುಂತುರು ಹನಿಗಳು
ಹೈ: 84°
ಇಗೋ: 79°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

118° ಸ್ವಚ್ಛ Omīdīyeh, ಇರಾನ್
Thredbo Alpine Resort, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ 40°

118° ಸ್ವಚ್ಛ Āghā Jārī, ಇರಾನ್
Culpina, ಬೋಲಿವಿಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ 41°

111° ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ Al Qābil, ಓಮಾನ್
San Antonio de los Cobres, ಅರ್ಜೆಂಟೀನ ಸ್ವಚ್ಛ 41°

106° ಸ್ವಚ್ಛ Ar Rayyān, ಕತರ್
Yanacancha, ಪೆರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ 55°

106° ಸ್ವಚ್ಛ Dār Kulayb, ಬಹೇನ್
Yanahuanca, ಪೆರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ 55°