ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

ಸ್ವಚ್ಛ +28 °C
SE 15 ಕಿ.ಮೀ. ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆ
ಸ್ವಚ್ಛ
ಅನಿಸುವುದು: +33°
ಬಾರೋಮೀಟರ್: 1006.0 ಎಚ್‍ಪಿಎ
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: +25°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 83.8%
ಗೋಚರತೆ: 4 ಕಿ.ಮೀ
ಈಗ 21/08 19:30
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Bhaunagar
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Bhaunagar >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಿಂಚುಗುಡುಗುಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ
ಹೈ: +34°
ಇಗೋ: +24°
ನಾಳೆ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಿಂಚುಗುಡುಗುಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ
ಹೈ: +33°
ಇಗೋ: +24°
ಶುಕ್ರವಾರ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಮಳೆ
ಹೈ: +33°
ಇಗೋ: +25°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

+42° ಸ್ವಚ್ಛ Timimoun, ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ
Charlotte Pass, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ -1°

+40° ಸ್ವಚ್ಛ Argo, ಸೂಡಾನ್
Deloraine, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ ಸ್ವಚ್ಛ +5°

+39° ಸ್ವಚ್ಛ Taoudenni, ಮಾಲೀ
Bright, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ +8°

+37° ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ Zagora, ಮೊರೊಕ್ಕೊ
Goulburn, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ +9°

+35° ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ Kasba Tadla, ಮೊರೊಕ್ಕೊ
Thredbo Alpine Resort, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ +9°