ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

ಸ್ವಚ್ಛ 72 °F
ಸ್ವಚ್ಛ
ಅನಿಸುವುದು: 72°
ಬಾರೋಮೀಟರ್: 29.8 ಇಂ
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 66°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 80.6%
ಗೋಚರತೆ: 2 ಮೈಲಿಗಳು
ಈಗ 27/11 05:30 am
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Narsapur
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Narsapur >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ
ಹೈ: 91°
ಇಗೋ: 70°
ನಾಳೆ
ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ
ಹೈ: 91°
ಇಗೋ: 70°
ಮಂಗಳವಾರ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 91°
ಇಗೋ: 70°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

79° ಸ್ವಚ್ಛ Calepaan, ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್
Artyk, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ -57°

79° ಸ್ವಚ್ಛ Carusucan, ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್
Batagay, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ -49°

79° ಸ್ವಚ್ಛ Domampot, ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್
Borogontsy, ರಷ್ಯಾ -47°

79° ಸ್ವಚ್ಛ Lennec, ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್
Kangalassy, ರಷ್ಯಾ -44°

79° ಸ್ವಚ್ಛ Magallanes, ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್
Nizhniy Bestyakh, ರಷ್ಯಾ -44°