നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ 54 ഠഫാ.
ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 54°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 30.0 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 46°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 76.5%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 6 മൈ.
സമയത്തുള്ള 09/12 09:50 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Athens Eleftherios Venizelos International Airport
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Athens Eleftherios Venizelos International Airport >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 64°
നിമ്ന: 52°
നാളെ
മൂടല്‍കെട്ട്, മഴയോടുകൂടി ഇടിയും മിന്നലുമുള്ള കൊടുങ്കാറ്റ്
ഉന്നത: 61°
നിമ്ന: 50°
ബുധന്‍
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവും നേരിയ ചാറ്റല്‍ മഴയും
ഉന്നത: 59°
നിമ്ന: 50°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

81° തെളിഞ്ഞ Jimeta, നൈജീരിയ
Magan, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -42°

81° തെളിഞ്ഞ Lau, നൈജീരിയ
Markha, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -42°

81° തെളിഞ്ഞ Ngurore, നൈജീരിയ
Mayya, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -42°

81° തെളിഞ്ഞ Numan, നൈജീരിയ
Borogontsy, റഷ്യ -41°

64° തെളിഞ്ഞ Demfai Njaga, ഗാംബിയ
Ust'-Maya, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -39°