ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

37 °F
NW 7 ಎಮ್‍ಪಿ‍ಎಚ್
ಅನಿಸುವುದು: 31°
ಬಾರೋಮೀಟರ್: 30.2 ಇಂ
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 30°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 75.6%
ಈಗ 18/02 05:00 am
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Kozani Airport
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Kozani Airport >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಸ್ವಚ್ಛ
ಹೈ: 59°
ಇಗೋ: 41°
ನಾಳೆ
ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 55°
ಇಗೋ: 41°
ಗುರುವಾರ
ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತುಂತುರು ಹನಿಗಳು
ಹೈ: 50°
ಇಗೋ: 32°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

84° ಸ್ವಚ್ಛ ಕಾಲುಂದ್ರಿ, ಭಾರತ
Taloyoak, ಕೆನೆಡಾ ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಮಂಜಿನ ತುಂತುರು ಹನಿಗಳು -40°

84° ಸ್ವಚ್ಛ ವಸಿಂದ್, ಭಾರತ
Igloolik, ಕೆನೆಡಾ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ -36°

84° ಸ್ವಚ್ಛ ವಾಡ, ಭಾರತ
Wainwright, ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ವಚ್ಛ -35°

73° ಸ್ವಚ್ಛ ಮನೋರ್, ಭಾರತ
Yellowknife, ಕೆನೆಡಾ ಸ್ವಚ್ಛ -28°

Pangnirtung, ಕೆನೆಡಾ ಸ್ವಚ್ಛ -24°