ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

ಸ್ವಚ್ಛ 77 °F
ಸ್ವಚ್ಛ
ಅನಿಸುವುದು: 77°
ಬಾರೋಮೀಟರ್: 30.0 ಇಂ
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 63°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 61.1%
ಗೋಚರತೆ: 6 ಮೈಲಿಗಳು
ಈಗ 11/07 07:50 am
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Thessaloniki Airport
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Thessaloniki Airport >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ
ಹೈ: 90°
ಇಗೋ: 66°
ನಾಳೆ
ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ
ಹೈ: 95°
ಇಗೋ: 70°
ಸೋಮವಾರ
ಸ್ವಚ್ಛ
ಹೈ: 95°
ಇಗೋ: 68°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

102° ಸ್ವಚ್ಛ Arizona Village, ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ
El Calafate, ಅರ್ಜೆಂಟೀನ ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ 30°

102° ಸ್ವಚ್ಛ Mesquite Creek, ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ
Villa O'Higgins, ಚಿಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ 31°

102° ಸ್ವಚ್ಛ Mohave Valley, ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ
Maseru, ಲೆಸೊಥೊ 48°

100° ಸ್ವಚ್ಛ Parker, ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ
Thaba-Tseka, ಲೆಸೊಥೊ 49°

89° ಸ್ವಚ್ಛ Bermuda Dunes, ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ
Potchefstroom, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 51°