ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

66 °F
SW 3 ಎಮ್‍ಪಿ‍ಎಚ್
ಅನಿಸುವುದು: 66°
ಬಾರೋಮೀಟರ್: 29.9 ಇಂ
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 57°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 73.2%
ಈಗ 12/07 03:00 am
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Lamia
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Lamia >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಸ್ವಚ್ಛ
ಹೈ: 93°
ಇಗೋ: 66°
ನಾಳೆ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 88°
ಇಗೋ: 61°
ಮಂಗಳವಾರ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 82°
ಇಗೋ: 61°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

99° ಸ್ವಚ್ಛ Al Farwānīyah, ಕುವೈತ್
Machacamarca, ಬೋಲಿವಿಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ 30°

99° ಸ್ವಚ್ಛ Ābādān, ಇರಾನ್
Atocha, ಬೋಲಿವಿಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ 39°

98° ಸ್ವಚ್ಛ Al Başrah, ಇರಾಕ್
Santa Bárbara, ಬೋಲಿವಿಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ 39°

88° ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ Borāzjān, ಇರಾನ್
Uyuni, ಬೋಲಿವಿಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ 39°

88° ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ Āghā Jārī, ಇರಾನ್
Villa Alota, ಬೋಲಿವಿಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ 39°