നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ +13 ഠ സെ.
W 5 മീ./സെ.
മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: +13°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 1020.0 ഹെ.പാ. (ഹെക്റ്റ പാസ്കല്‍)
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: +2°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 47.1%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 10 കി.മീ.
സമയത്തുള്ള 21/02 02:50 pm
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Thessaloniki Airport
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Thessaloniki Airport >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: +13°
നിമ്ന: +4°
നാളെ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവും നേരിയ ചാറ്റല്‍ മഴയും
ഉന്നത: +12°
നിമ്ന: +4°
ഞായര്‍
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: +13°
നിമ്ന: +5°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

+31° Geikie Gorge National Park, ഓസ്ട്രേലിയ
Sarylakh, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ട് -42°

+31° തെളിഞ്ഞ പൂട്ടൂര്‍, ഇന്ത്യ
Pangnirtung, ക്യാനഡ ഭാഗികമായ മേഘ മൂടലും നേരിയ മഞ്ഞു വര്‍ഷവും -38°

+28° തെളിഞ്ഞ കാലുന്ദ്രി, ഇന്ത്യ
Igloolik, ക്യാനഡ മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ -37°

+28° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ മനൊര്‍, ഇന്ത്യ
Gjoa Haven, ക്യാനഡ തെളിഞ്ഞ -36°

+28° തെളിഞ്ഞ വസിന്ദ്, ഇന്ത്യ
Coral Harbour, ക്യാനഡ മേഘാവ്യതവും മഞ്ഞുവര്‍ഷവും -31°